A list of top 5 things we love to get away with, while Linus is only a baby and hasn’t yet the skills to protest (insert evil laughter here):

Ez egy gyűjtemény arról, hogy miket meg nem úszunk, míg Linus kicsi ahhoz, hogy tiltakozzon, vagyis …(ide kaján kacaj illesztendő):

1. Get to dress him in whatever we want!

1. Azt adunk rá, amit csak akarunk!

2. Point out to friends that he has Chewbacca ears.

2. Felhívjuk barátaink figyelmét  Linus Csubakka-fülére!

3. Laugh at his pooping faces (only on the inside!)

3. Kinevetjük a púzó (vagy kakiló) pofijait (csak magunkban)

4. Record some of his most frustrating moments, because he is just so darn cute even when he is mad!

4. Megörökítjük legkeservesebb pillanatait is, mert olyan aranyos, még akkor is, amikor dühös!

5. We get to blog about him and say whatever we want. For now.

5. Folyamatosan bemutatjuk ebben a nyilvános naplóban (blog) s azt mondunk róla, ami csak tetszik.Egyelőre.

Advertisements